6 Nisan 2008 Pazar

İSKELELER
Sıvacı – cephe iskelesi:
Yapıların içinde ve dışında duvarların sıvanması amacıyla kurulan iskelelerdir.

Sehpa iskele:
Genellikle bina içerinde yapılacak boya, badana ve tamirat işlerinde kullanılan iskelelerdir. İnşaatlarda bu iskelelere sıpa da denilmektedir.

Çıkma iskele:
Çok katlı yapılarda bina cephesi veya saçakta yapılacak tamirat işleri için zeminden itibaren iskele kurmak yerine o cepheye açılan pencerelerden çıkartılarak oluşturulan iskele şeklidir.

Asma iskele:
Üstteki taşıyıcılara asılmak suretiyle düzenlenen iskelelerdir. Bina bittikten sonra uygulanacak iskele şeklidir. Bu iskelelerde askı elemanlarının ve taşıyıcı elemanın yeterince sağlam şekilde düzenlenmesi ve tutturulmasına özellikle dikkat edilmelidir. Bu iskelelerin çalışan kişilerin iskeleyi düşey doğrultuda hareket ettirmelerine olanak sağlayacak mekanizmalarla donatılması da mümkündür. Ayrıca yüksek binalarda dış cephelerin zaman zaman temizlenmesi, tamiratların yapılması için bina üzerinde kalıcı iskeleler de düzenlenmektedir.

Rampa iskele:
Yüksekliği fazla olmayan yerlere yürüyerek veya araçlarla ulaşmak amacıyla kullanılan iskele şeklidir.

Portatif iskeleler:
Bu iskelelerin elemanları özel biçimde boyutlandırıldığı ve bağlantı sistemleriyle tutturuldukları için söküm ve takımları çabuk olmaktadır. Ancak bağlantı parçalarındaki aşınma veya bozulmanın neden olacağı iş kazalarından korunmak için zaman zaman gözden geçirilmeli ve gerekli iyileştirmeler yapılmalıdır.

İskele yapılırken dikkat edilecek hususlar:
- iskele taşıyıcı elemanlarının kesit ölçüleri, uzunlukları ve aralıkları kullanım amacına uygun saptanmalı
- ahşap kullanılacaksa sık dokulu, çıralı olmalı, büyük budakları olmamalı; metal iskelelerde bağlantı elemanları aşınmamış olmalıdır.
- iskele mutlaka binaya tutturulmalı, çaprazlar ve takviyelerle yeterince sağlamlaştırılmalıdır.
- iskele genişliği 80 cm den az olmamalı, yüksekliği ise en az 180 cm olmalıdır.
- kuşak, korkuluk ve takviyeler mümkün olduğunca dikmelerin iç yüzüne çakılmalıdır.
- dikme aralıkları kullanılan malzemeye göre belirlenmeli, ancak ahşap iskelelerde 2.5-3 cm olmalıdır.
- iskele bitmeden üzerinde çalışılmamalıdır.
- çakma, sökme ve çalışma esnasına mutlaka baret ve emniyet kemeri kullanılmalıdır.
- çalışma zemininden itibaren 90 cm yükseklikte yapılmalıdır.
- cadde kenarlarına yapılacak iskeleler için yerel idarelerden izin alınmalı, yoldan geçenlerin güvenliğini sağlayacak önlemler alınmalıdır.
- uzun süreli çalışmalar ve kötü hava koşullarından sonra iskele gözden geçirilmelidir.

Hiç yorum yok:

KANALİZASYON PROJESİ RAPORU (ÖRNEK)

HATAY İLİ ANTAKYA 2 İNCİ GRUP KANALİZASYON PROJESİ 1.GİRİŞ Hatay İli Antakya İlçesine bağlı 20 mahallenin kanalizasyon şebekesini N...