26 Temmuz 2009 Pazar

Fretli Kolonlar


donatıyı birarada tutan etriyeler yerine spiral malzeme kullanılan betonarme kolonlara fretli kolonlar denir. betonarme hesaplarda fret mukavemeti ve kabuk mukavemeti hesaplanır. fret donatısı detaylandırması için de 1. tepe noktası veya 2. tepe noktasına göre hesap yapılır. dairesel, altıgen veya sekizgen olarak tasarlanabilir. bunun için de genellikle hazır kalıplar kullanılır.

dşkdörtgen kesitli kolonlarda en az 4♂16 veya 6♂14,
dairesel kesitli kolonlarda en az 6♂14 boyuna donatı kullanılmalıdır.

etriyenin çapı boyuna donatı çapının 1/3 ünden az olmamalıdır. enine donatı aralıkları 20 cm den büyük ve boyuna donatı çapının 12 katından büyük olmamalıdır.

etriyenin görevleri:
1- etriyeler kolon göbeğinde bulunan beton kütlesini sararakbir çemberleme etkisi uyguladığından, betonun mukavemetini ve sünekliliğini artırır.
2- burkulma boyunu azaltarak erken burkulmayı önler
3- kolon eksenine paralel yönde oluşabilecek çatlakların genişlemesini önler.
4- boyuna çubukları birbirine bağlayarak kalıp içinde dik ve düzgün durmalarını sağlar.

Hiç yorum yok:

KANALİZASYON PROJESİ RAPORU (ÖRNEK)

HATAY İLİ ANTAKYA 2 İNCİ GRUP KANALİZASYON PROJESİ 1.GİRİŞ Hatay İli Antakya İlçesine bağlı 20 mahallenin kanalizasyon şebekesini N...